Ga direct naar inhoud

Ontdek Antwerpen

Toegankelijkheidsverklaring Antwerpen Straalt

Stad Antwerpen streeft ernaar om zijn digitale toepassingen zo toegankelijk mogelijk te maken. Dit doen we in overeenstemming met het Vlaamse bestuursdecreet.

Iedereen moet de informatie op deze website eenvoudig kunnen gebruiken en bekijken, inclusief slechtzienden, blinden, slechthorenden, doven en mensen met een andere beperking. Deze toegankelijkheidsverklaring geeft aan in welke mate de website ‘Antwerpen Straalt’ voldoet aan de Richtlijnen voor Toegankelijkheid van Webcontent (WCAG) 2.1 Niveau AA.

We hebben ons uiterste best gedaan om te voldoen aan WCAG 2.1. Op dit moment is er één openstaand werkpunt bekend.

Openstaande werkpunten

De onderstaande inhoud is niet-toegankelijk op grond van onevenredige last. Hiervoor beroepen we ons tijdelijk op artikel 5 van de Europese richtlijn 2016/2102. We engageren ons om de openstaande punten op te lossen binnen een redelijke termijn.

Succescriterium 1.1.1: geef niet-tekstuele onderdelen zoals afbeeldingen en filmpjes een tekstuele beschrijving. (Niveau AA)

 • Werkpunt
  Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft nog geen tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. 

 • Gevolg
  Dit succescriterium helpt mensen die moeite hebben met het waarnemen van visuele inhoud. Hulptechnologie kan tekst hardop voorlezen, visueel presenteren of omzetten in braille. Verder kunnen tekstalternatieven sommige mensen helpen die moeite hebben met het begrijpen van de betekenis van afbeeldingen. Mensen die doof zijn, slechthorend zijn of om welke reden dan ook moeite hebben om audio-informatie te begrijpen, kunnen de tekstpresentatie lezen. Bovendien ondersteunen tekstalternatieven de mogelijkheid om te zoeken naar niet-tekstuele inhoud en om inhoud op verschillende manieren te hergebruiken.

 • Plan van aanpak
  De niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, zal van een tekstalternatief voorzien worden dat een gelijkwaardig doel dient. 

 • Planning
  Van 6 tot en met 17 juli.

Over deze toegankelijkheidsverklaring

 • Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 9 juni 2020.

 • De toegankelijkheid van deze website werd gecontroleerd via handmatige inspectie en met de hulp van diverse hulpmiddelen, waaronder Axe en de screenreaders NDA en VoiceOver.

 • Deze toegankelijkheidsverklaring is voor het laatst herzien op 12 juni 2020.

Feedback

Hebt u opmerkingen of ervaart u toegankelijkheidsproblemen die nog niet zijn aangepakt? Laat het ons dan weten. We streven ernaar om u een antwoord te bezorgen binnen de 7 werkdagen.

Stuur een e-mail naar info@antwerpen.be of bel naar +32 3 22 11 333.

Ombudsvrouw Stad Antwerpen

Bent u niet of onvoldoende geholpen? De ombudsvrouw behandelt uw melding als u uitgepraat bent met de beheerder van deze website. Zij behandelt uw melding onafhankelijk en bemiddelt waar mogelijk.

Stuur een e-mail naar ombudsvrouw@antwerpen.be, bel naar +32 800 94 843 (gratis nummer) of ga langs op haar kantoor aan het De Coninckplein 25, vlakbij de bibliotheek Permeke. De ingang ligt in de Muizenstraat en de openingsuren vindt u op: www.antwerpen.be/ombudsvrouw.

Bijkomende maatregelen om de toegankelijkheid te bevorderen

De volgende maatregelen werden genomen om naleving van richtlijnen te bevorderen:

 • Toegankelijkheid is opgenomen in onze communicatiestrategie.

 • Toegankelijkheid is opgenomen in de waarden van onze organisatie.

 • Toegankelijkheid is opgenomen in ons interne beleid.

 • Toegankelijkheid is een essentieel onderdeel van onze duurzaamheidsstrategie en een vast onderdeel van ons aankoopbeleid.

 • Onze medewerkers worden ondersteund en aangespoord om hun kennis over toegankelijkheid up-to-date te houden en te vergroten.